Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med våra kanaler!

Marknadsför dig med oss och få bäst räckvidd i Blekinge. Du når fler personer i regionen med BLT och Sydöstran än med någon annan kanal. Vårt paket ”Hela Blekinge” omfattar tidningarna BLT och Sydöstran samt sajterna blt.se och sydostran.se.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på BLT och Sydöstrans läsare och besökare.

 • Så här stor andel i regionen kan ni nå med Hela Blekinge

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp Blekinge län. Daglig räckvidd print och genomsnittlig veckoräckvidd digitalt.

  Så här stor andel når vi i jämförelse med andra medier i regionen

  Print & digitalt BLT+Sydöstran: Räckvidd unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp Blekinge län.

  Hela Blekinges läsare

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningarna och besökare på sajterna oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 2018 (Print) KIA Index maj – augusti 2019 (Digitalt)

  Vi når de unga

  Räckvidd olika medier i åldern 16-29 år i Blekinge

  BLT+Sydöstran paket: BLT, Sydöstran, blt.se och sydostran.se. Räckvidd unika personer som läser våra tidningar och/eller besöker sajterna. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Nu når vi fler än någonsin

  Sanningen är att vi nu når fler än någonsin. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 1998 och 2018 samt KIA Index maj – augusti 2019.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden och marknadsföring i fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden och tillskott i flera kanaler.
  Källa: Sifo Orvesto 2018.

 • Hur ser våra tidningsläsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Hur ser våra webbesökare till sajterna ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

 • Källa: Sifo Orvesto konsument och Orvesto Internet. Helår 2018. 16-80 år.